Oferta

 

Studio Strategii

 • Due Diligence komunikacyjny - wszechstronna i dogłębna analiza funkcjonowania środowiska biznesu - klienci i ich potrzeby, potencjalni partnerzy, konkurencja, relacje w środowisku, tożsamość marki ? jej osobowość i wartości.
 • Badania ? uzupełnienie analizy badaniami rynkowymi.
 • Strategia ? stworzenie modelu komunikacji zgodnego z celami biznesowymi klienta - określenie grup docelowych, kluczowy komunikat marki, wybór narzędzi komunikacji marketingowej.

Studio Marki

 • Komunikacja werbalna ? tworzenie nazw, sloganów, haseł reklamowych firm, nazw domen spójnych ze strategią komunikacyjną.
 • Komunikacja wizualna ? tworzenie znaków, logo, systemów identyfikacji wizualnej komunikujących o marce.
 • Bezpieczeństwo marki ? zapewnienie odpowiedniej ochrony tworzonym nazwom, znakom i domenom internetowym.

Studio Marketingu i Public Relations

 • Planowanie - opracowywanie planów marketingowych i public relations
 • Wdrożenie ? wdrożenie planów marketingowych i PR wewnątrz firmy (własny dział komunikacji) lub na zewnątrz (agencja zewnętrzna).
 • Outsourcing ? działań o charakterze marketingowym ? docieranie do klientów za pomocą narzędzi takich jak public relations, kampanie reklamowe, materiały reklamowe, strony www.
 • Pozycjonowanie stron www ? wzrost efektywności docierania do klientów i partnerów za pośrednictwem stron www.
 • Monitoring mediów ? jako narzędzie biznesowe pozyskiwania klientów, bieżących informacji rynkowych, budowy bazy wiedzy.
 • Client service ? tworzenie efektywnych modeli pozyskiwania i obsługi klienta z zastosowaniem rozwiązań informatycznych.